دات نت نیوک
فیلم ها
فیلترهای ویدئو
بر اساس شاخه
برای انتخاب یک آیتم کلید کنترل را نگهداشته و کلیک کنید
Screenshot 01:54 شهربان، شهریار شهر 15 بازدید | 8 سال پیش Screenshot 02:18 ابراز احساسات 9 بازدید | 8 سال پیش Screenshot 03:04 شبگردی با شرکت شهربان 32 بازدید | 9 سال پیش
Screenshot 06:03 انیمیشن گروه اساتید 17 بازدید | 9 سال پیش Screenshot 01:50 فیلم کوتاه بسیار زیبای مسافر به کارگردانی آقای خردمندانی 46 بازدید | 9 سال پیش Screenshot 01:32 University of Tehran 47 بازدید | 9 سال پیش
Screenshot 02:50 یادگاری از دوره مسوولیت در شهرداری منطقه چهار 19 بازدید | 9 سال پیش Screenshot 01:17 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو-old design Crash Test -12/1 169 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 01:34 مدرسه هوشمند 41 بازدید | 10 سال پیش
Screenshot 02:16 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- fiat $ china cars crash test- 2/12 163 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:12 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- تیبا-12/12 1,043 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:33 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- تیبا-11/12 288 بازدید | 10 سال پیش
Screenshot 00:33 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- تیبا-10/12 688 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:33 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- تیبا-9/12 494 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:33 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- تیبا-8/12 393 بازدید | 10 سال پیش
Screenshot 00:10 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- 7/12 217 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:10 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- 6/12 124 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:10 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو-5/12 200 بازدید | 10 سال پیش
Screenshot 00:10 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو- 4/12 207 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 00:10 تست ایمنی خودرو - تست ایمنی خودرو-3/12 492 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 01:56 Honda,_The_Power_of_dreams 103 بازدید | 10 سال پیش
Screenshot 07:47 طرح توسعه خانه خدا (دیدینی) 191 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 02:17 آموزش رعایت اصول اکونومی در استفاده از کامپیوتر 23 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 06:37 نظرات مدیران و همکاران 57 بازدید | 10 سال پیش
Screenshot 01:11 احسان شریفی، کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر تهران 127 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 01:21 مدیریت پروژه ها در کلان شهر تهران 66 بازدید | 10 سال پیش Screenshot 01:46 پدر 57 بازدید | 10 سال پیش