دات نت نیوک
مقالات و یادداشتها

مقاله ها

سدی در برابر توسعه
فرازهایی از توسعه منابع انسانی در کشور
سدی در برابر توسعه
مقاله زیر به قلم احسان شریفی در ماهنامه صنعت و توسعه، شماره 82 ، اسفندماه 93 چاپ شده است. در این مقاله بودجه سال ۱۳۹۴  به عنوان برنامه یکساله اداره کشور، در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، با اولویت نقش نیروی انسانی در اجرا و تحقق اهدا...
شاخص رفاه و فساد اداری، قربانی رکود
بررسی رفتار اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها
شاخص رفاه و فساد اداری، قربانی رکود
هنگامی که اقتصاد کارآیی خودش را از دست بدهد، شفافیت‌ها از میان می‌رود. حاکم شدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای بروز فساد اداری فراهم می‌کند. توضیح آنکه اقتصادی بزرگ می‌شود که مرتب در حال تولید محصول یا خدمت باشد، اما هنگامی که در رو...
راه کارهای پیشنهادی جهت حداکثر کردن بهره وری استفاده از  خلاقیت در محیط کار
راه کارهای پیشنهادی جهت حداکثر کردن بهره وری استفاده از  خلاقیت در محیط کار چکیده: یکی از شیوه هایی که می توان برای ارتقای سطح بهره وری، امر خلاقیت را مدیریت و رهبری نمود، تعیین جاها و موقعیت ها برای جلب ابتکارها، خلاقیت ها و نوآوری هاست. ترت...
«صندوق توسعه ملی» و نقش آن در حمایت از تولید
این مقاله در همایش تولید داخل در دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است. 
«صندوق توسعه ملی» و نقش آن در  توسعه سرمایه گذاری های مؤثر، هدف مند و زیر بنایی کشور
«صندوق توسعه ملی» و نقش آن در  توسعه سرمایه گذاری های مؤثر، هدف مند و زیر بنایی کشور احسان شریفی- معاون برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات صندوق توسعه ملی حمید ودادی- کارشناس صندوق توسعه ملی- پژوهش گر علوم اجتماعی و فرهنگی چکیده ...